De kanalen en de circuit groepen

In je eerste analyse heb je veel informatie gekregen over jouw blauwdruk voor dit leven. Je experiment kan nu beginnen: het volgen van jouw gebruiksaanwijzing in het nemen van beslissingen. Kleine en grote beslissingen neem je vanaf de dag van je eerste analyse alleen nog vanuit strategie en autoriteit. Dat is het experiment.

Onder de oppervlakte van je blauwdruk liggen vele details die ik als analist voor je aan elkaar rijg tot een coherent en logisch verhaal. Het naluisteren van de informatie is voldoende om je experiment te starten en te ondersteunen. Wil je verder de materie induiken dan is een vervolgtraining of coaching zeer aan te bevelen en specifiek voor jouw design zal ik daar in de eerste afspraak advies over geven. Nu zullen velen onder jullie nieuwsgierig zijn en tevens alle cijfers van de poorten en kanalen willen begrijpen voordat je jouw proces start. Dat is niet nodig, sterker nog, hoe meer je mind afgeleid raakt door de getallen hoe minder er terecht komt van je proces. Tenzij je dit onder goede begeleiding in training doet.

Desalniettemin kan het opzoeken van de kanalen wel onderdeel zijn van je vervolgstappen en je ondersteunen bij het afluisteren van de opname. Let wel op, alleen een goede analist kan de vele details tot een coherent en kloppende analyse voor je maken. Het is namelijk zo dat achter elk getal in Human Design, achter elke poort dus, 1080 mogelijkheden liggen hoe deze poort opereert. Hou dit dus in gedachte als je de onderstaande algemene informatie tot je neemt. Dit is je eerste stap in verdieping en ik zie je graag in training of coaching terug als dit je prikkelt.

Hieronder beschrijf ik kort de kanalen in je blauwdruk. Dat doe ik niet losstaand van het geheel. Namelijk onder de oppervlakte is er een energiestroom die alles aan elkaar verbindt op een hele specifieke wijze. We noemen dit circuits. Er zijn 6 circuit groepen in Human Design en 4 kanalen die de integratie kanalen vormen. De 6 basis circuits verbinden en beschrijven de levensenergie en genetische processen in je ontwerp. Ieder van ons heeft activering in verschillende circuits groepen. Een ervaren analist kan je de synthese teruggeven.

 

De 6 circuit groepen zijn verdeeld over 3 hoofd circuits.

Het individuele circuit, het collectieve circuit en het tribale circuit. Heb je voornamelijk individuele activering dan ben je vooral gericht op het bekrachtigen van jezelf. Heb je collectieve activering vooral op het delen met de ander, in de grotere maatschappij en samenleving. En heb je vooral tribale activering dan ben je m.n. gericht op het ondersteunen van de familie, de groep, de organisatie.

                 Individueel                                  Collectief                                  Tribaal

 

1. Het individuele circuit

Dit circuit draait om het verrijken van ons ‘weten’. Het intuïtieve weten, het conceptuele weten en het emotionele weten door de tijd heen. Iedere activering in dit circuit draagt bij aan het bekrachtigen van jezelf en daarmee je ‘weten’ –en uiteindelijk ons ‘weten’- te vergroten. Deze vergroting draagt bij aan de mutatie van jezelf en ons mensen en zorgt voor onze overleving en groei. Ieder die individuele activering heeft draagt hier dus een steentje aan bij.

De kanalen:

3-60 Mutatie/ Energie die fluctueert en initieert, impuls

2-14 De beat/ ritme/ Sleutelbewaarder  

1-8 Inspiratie/ Creatief rolmodel

39-55 Emoties uiten/ Humeurigheid

12-22 Openheid/ Sociaal wezen

28-38 Strijd/ Koppigheid

57-20 Brainwave, ingeving/ Penetrerend bewustzijn

61-24 Bewustzijn/ De denker

43-23 Mentaal structurerend/ Individualiteit

Van onderaf in je ontwerp, in het wortelcentrum, sta je altijd onder druk om mutatie te brengen (3-60 Mutatie). Je wilt continu iets opstarten, je bent ook hier om verandering te brengen. Je bent hier om mutatie te brengen, in de richting die we opgaan (2-14 De beat) en daarbij creatief mensen verbinden en beïnvloeden (1-8 Inspiratie). Individuen als jij dagen altijd de spirit van anderen uit (39-55 Emoties uiten) op emotioneel gebied door de tijd heen, en daarmee mutatie brengend door dit te manifesteren en zich te uiten (12-22 Openheid) en ook door te porren en te strijden voor wat voor hun van waarde is (29-38 Strijd) in het nu. Daarbij zal door intuïtief inzicht en weten (57-20 Brainwave), hun inspirerende vragen (61-24 Bewustzijn) en plotselinge inzichten van genialiteit (43-23 Mentaal structurerend) mutatie kunnen brengen. Individualiteit is sterk akoestisch, een frequentie die je oppikt en je aangeeft of het veilig is in het nu, en daarmee kunnen individuen zich ook afsluiten en ‘doof’ zijn voor adviezen of de deur naar intimiteit zo sluiten. Selectief gehoor zou je kunnen zeggen. Mutatie brengen betekent ook dat niets zeker is. We weten niet als het vlammetje ontspringt welk creatief resultaat dit voort zal brengen. Het gaat dan ook niet om het resultaat, maar om het proces en zien dat uit chaos mutatie voort komt, en dat dit altijd in cycli gaat. Na de creatieve uitspatting volgt altijd de 'kater'. Het omhelzen van hun eigen melancholie is zeer belangrijk. Uit dit weten komt continu mutatie voort, als je jouw strategie en autoriteit volgt.

2. Centrerende circuit

Dit is een heel belangrijk circuit omdat dit eigenlijk bepaalt hoe jij je gedraagt in de samenleving, hoe jij je hoort te gedragen, en in die zin breng je als je deze activering hebt een sterk conditionerende energie voor allen.

De Kanalen:

34-10 Exploratie. Je eigen overtuigingen volgen.

51-25 Initiatie. De eerste willen zijn.

De 34-10 bekrachtigt om je eigen gedrag te volgen en de 51-25 daagt continu de spirit uit om de eerste, beste, snelste te zijn. Indien je dit circuit geactiveerd hebt ben je hier om te responderen op het leven en niet je toekomst te plannen met je mind. Je bent hier om je eigen gedrag te volgen en zelf bekrachtigend hierin te zijn. Indien je niet wordt gezien kan jij je sterk melancholisch voelen. Dat is niet verkeerd, maar een energie die je weer terugbrengt naar jezelf en jouw unieke gedrag als je jouw strategie en autoriteit volgt.

Integratie kanalen: Ik ben NU

Dan heb je nog een aparte groep, geen circuit, dat zijn de individuele integratie kanalen. Die staan voor onze biodiversiteit, en daarmee voor onze ontwikkeling van zoogdier naar mens, Homo erectus. De groei in onze fysieke vorm. Ze staan voor individuele overleving en mensen die hier activering hebben zijn hier vooral om gezond egoïstisch zichzelf op de eerste plaats te zetten. Ik hou van mezelf (10), bekrachtig mezelf (34), altijd bezig met de perfecte vorm (10) en luister naar mijn intuïtie in het nu (57). Dit alles manifesteert zich via een stem die zegt: Ik ben NU (20).

De kanalen:

20-10 Bewustwording/ Gecommitteerd zijn aan hogere principes

20-34 Charisma/ Waar gedachten daden moeten worden

57-34 Power/ Archetype

57-10 Perfecte vorm/ Overleven

3. Collectief: begrijpen

Het collectieve circuit bestaat uit 2 delen. Het eerste deel gaat over begrijpen. De kant die begrijpt vanuit intuïtief bewustzijn, in het NU, en conceptueel begrijpen. Begrijpen hoe logische patronen werken en daarmee de toekomst vormgeven en ons leiden naar de toekomst. De patronen zijn om te delen en deze mensen kunnen dan ook onder druk staan om hun mening te delen. Nu gaat het met name om vlieguren opdoen en door middel van herhaling continu verbeteringen aanbrengen en je meesterschap ontwikkelen. Daar is delen een onderdeel van en uiteraard is delen alleen correct als je jouw strategie en autoriteit volgt. Deze mensen kunnen serieus en cool overkomen, emotionele sensitiviteit, het emotionele centrum, speelt hier geen rol.

De kanalen:

52-9 Concentratie/ Vastbeslotenheid, focus

5-15 Ritme/ In een flow zijn

16-48 De golflengte/ Talent

18-58 Oordeel/ Onverzadigbaarheid

31-7 De alpha/ Leiderschap in goed en slecht

62-17 Acceptatie/ Georganiseerd zijn

63-4 Logica/ Mentaal gemak vermengd met twijfel

Als we vanaf de wortel weer kijken hoe dit functioneert zien we dat dit circuit gaat over geconcentreerd (52-9 Concentratie) zijn om in een flow (5-15 Ritme) patronen van het leven te ontdekken. Jouw flow, de flow van de groep. Door te experimenteren en vele vlieguren op te doen kan je vaardigheden ontwikkelen en enthousiasme brengen (16-48 Talent), en door continu te corrigeren (18-58 Oordeel) kunnen we de patronen organiseren, details aanbrengen (62-17 Acceptatie) en tevens als de patronen lijken te werken kunnen we de patronen projecteren op toekomstige ideeën en projecten (63-4 Logica). Dit zijn mensen die een sterk gevoel voor mooie dingen hebben, smaak hebben. In die zin ook leiderschap (31-7) tonen in de groep en de werkende patronen, de flow, brengen richting de toekomst.

4. Collectief : gewaarworden

Het tweede collectieve deel is met name gericht op gewaarworden. Gewaarworden van je verleden en daaruit abstraheren wat werkt of niet voor jou en het collectief om uiteindelijk dit te delen. Dit is geen gewaarworden in het NU, maar door de tijd heen en sterk verbonden aan emotionele sensitiviteit.

De kanalen:

42-53 Rijping/ Gebalanceerde ontwikkeling, cyclisch

46-29 Ontdekking/ ‘Succes hebben waar anderen falen’

13-33 De verloren zoon/ Getuige

36-35 Veranderlijkheid / ‘Manusje van alles’

64-47 Abstractie/ Mentale activiteit en helderheid

11-56 Nieuwsgierigheid/ Een zoeker

Als we vanaf de wortel kijken naar de werking van dit circuit dan zien we dat gewaarworden gaat over de cycli van het leven ervaren middels het starten en afronden van projecten, acties (42-53 Rijping). Dat het niet gaat om overal 'Ja' tegen te zeggen, maar alleen die acties die je kunt volbrengen. Daarmee gewaarworden dat het niet om het eindresultaat gaat, maar wel om de ontdekkingstocht (46-29 Ontdekking). Het delen van de ervaringen en verhalen en hierop te reflecteren in stilte (13-33 Verloren zoon). Gewaarworden middels het ervaren, leren van de ervaringen en de veranderingen die je doormaakt en wij doormaken waarbij vanuit crisis, de donkerte, altijd weer licht zal schijnen (36-35 Veranderlijkheid). Gewaarworden dat je vragen en chaos oké (64-47 Abstractie) zijn en dat dit proces juist kan aanzetten tot ideeën vorming en het op pad gaan om de nieuwsgierigheid te bevredigen (11-56 Nieuwsgierigheid). Waarbij het ook hier gaat om de zoektocht en niet de antwoorden.

5. Tribaal: ego circuit

Dit circuit gaat over het ondersteunen van de groep, de familie, de organisatie. De wetten van de groep en de reproductie van de mens. Wat hebben we nodig om te overleven?

De kanalen:

54-32 Transformatie/ Gedrevenheid

44-26 Overgave/ Doorgever/ Zender

45-21 Geld/ Materialist

19-49 Synthese/ Gevoelig zijn

37-40 Gemeenschap/ ‘Een deel dat geheel zoekt’

Bij het tribale circuit gaat het om individuele ambitie omzetten in duurzame resultaten die de samenleving, de 'tribe', ondersteunen (54-32 Transformatie). Deze resultaten kunnen verkopen en teams laten doorpakken in de organisatie of  'tribe' (44-26 Overgave). Waarbij vanuit het hart centrum wordt gecontroleerd en gewaakt over de middelen (21-45 geld). Tevens draait het in het ondersteunen van de gemeenschap altijd om het opbouwen van relaties (19-49 Synthese) en een bepaalde synthese hierin vinden, als wel dat ieder zijn plaats weet en die ondersteunt (37-40 gemeenschap). Hier worden deals gesloten en zijn we loyaal. Samenkomen in de tribale sfeer betekent dat je individualiteit buiten de deur blijft.

6. Tribaal: verdedigings circuit

Dit kleine circuit bestaat uit 2 kanalen. Twee zeer impactvolle kanalen, gericht op het voortbestaan van onze gemeenschap.

De kanalen:

59-6 Paren/ Gericht op voortplanting

27-50 Behoud/ Beheerder

Het circuit zorgt middels normen en waarden ervoor dat we ons verbonden voelen met de gemeenschap. Normen en waarden die gaan over zorgen voor elkaar, hoe ondersteunen we elkaar en hoe we ons behoren te gedragen zodat de gemeenschap blijft voortbestaan (27-50 Behoud). Een zeer behoudend karakter. Richting het centrum van emoties gaat het over het produceren van kinderen, over intimiteit die ons verbindt en daarbij ondersteunen en zorg dragen voor het voortbestaan van ons mensen. In essentie vinden we hier de primaire voorwaarden voor onze overleving en overlevering; onderdak, voedsel, reproductie. En samen met het ego circuit draait het om educatie en materiële rijkdommen.

Tot slot: ieder einde is een begin..... Laat je verrijken middels training of workshops.

We hebben nu alle 36 kanalen (opgebouwd uit 64 poorten van de I Ching) kort doorgenomen en geplaatst binnen de energiestroom van de blauwdruk van het Human Design. In de training 'Living your design' gaan we eerst in op de werking van de centra. In het vervolg, de Rave ABC en de Rave Cartography, gaan we dieper in op de circuits en de kanalen en kan stap-voor-stap jouw kennis worden vergroot van dit zeer gedetailleerde logische systeem. Zoals gezegd zit alle informatie logisch verweven in je eerste analyse en is vooral het devies nogmaals te luisteren en je strategie en autoriteit gaan volgen. Mocht deze kennis je prikkelen dan zie ik je graag in vervolg analyse, training of anderszins. Het zal je iedere keer verrijken, je mind amuseren en je hele systeem correct laten opereren voor jou op jouw levenspad.

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 - 2023 Bing Workatelier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel