De 9 centra

De 9 centra in Human Design zijn mechanische centra, hubs, waar de energiebanen of kanalen samenkomen. Voor het gemak spreek ik van energie en energiecentra, zodra je dieper de mechaniek instapt zal je ontdekken dat er sec 4 energiecentra zijn (4 motoren) en de andere centra ieder een andere mechaniek kennen. De centra geven bepaalde fysieke aspecten en kenmerken weer. Als een centrum gekleurd of gedefinieerd is dan heb je 24/7 toegang tot deze mechaniek of energie. Of deze energie stroomt en in lijn is met jouw systeem en rol in het leven is afhankelijk van jouw experiment en het volgen van je strategie en autoriteit. Elke activering is tevens duaal en kan dus prettig of niet prettig aanvoelen, afhankelijk van de functie op dat moment en jouw strategie.

In de open centra heb je niet consistent toegang en zal de activiteit afhangen van de omgeving waarin je je bevindt en wie er wellicht op je knoppen drukt. We beschrijven hier kort de centra vanuit de algemene kenmerken die we kunnen weergeven. Uiteraard gaan we in vervolg analyse of training dieper in op de werking van de centra voor jou specifiek en met alle details die jouw ontwerp aangeeft.

Centrum: Hoofd (driehoek bovenin)

Dit centrum staat voor de denker, mentale inspiratie, de druk om ideeën te vertalen en naar antwoorden te zoeken. Antwoorden op ervaringen uit het verleden, vragen rondom de mystiek van het leven of juist twijfel richting de toekomst. Hier staat altijd consistente druk op het vinden van orde in chaos en antwoorden op alle vragen. De energie die hier wordt afgegeven gaat door naar het volgende centrum: Ajna, alwaar het denkproces wordt doorgepakt. Belangrijk bij definiëring van dit centrum in je kaart is te weten dat twijfel, verwarring en helderheid natuurlijke processen zijn.

Centrum open: je voelt wellicht de mentale druk van anderen en bent geneigd om elk vraagstuk als jouw ‘probleem’ of vraag te zien en op te pakken. Een echte stress bron voor je als je niet je strategie volgt. Dit centrum is geen motor en is niet bedoeld om tot actie over te gaan, maar te zien dat de inspiratie die je binnen krijgt slechts als energie boost kan dienen. En dat je zeker niet elke vraag op hoeft te pakken.

Centrum: Ajna (driehoek, tweede van boven)

Alle ideeën en vragen die middels het hoofd centrum binnen komen pakt het Ajna centrum door en deze gaat aan de slag met verwerken van de informatie. Je kunt het zien als de processor in de computer die alles verwerkt en structureert. Het Ajna centrum is 1 van de 3 bewustwordingscentra in ons systeem (milt en solar plexus zijn de andere 2). Onderzoeken, categoriseren en analyseren behoren tot de functies van dit centrum. Op deze wijze kunnen mensen met een gedefinieerd Ajna centrum ook snel oordelend en rigide zijn in hun denkwijze. Iets is goed of slecht. Ons denken is in dit opzicht amusant, maar een slechte raadgever als het gaat over beslissingen die op ons leven, werkplek, relaties e.d. betrekking hebben. Daarom is binnen Human Design je lichaam je raadgever en specifiek 1 van de centra onder de keel kan je innerlijke autoriteit zijn. Nooit je Keel, Ajna of Hoofd. Lees hierover meer onder de uitleg van de centra.

Open: dan heb je geen consistente manier van informatie verwerken. Dit kan aanvoelen als een ‘spons’, die ook snel verzadigd en oververmoeid kan raken. Uit onrust en om niet dom gevonden te worden kan je jezelf gaan bewijzen, bijvoorbeeld dat je de kennis op orde hebt en goed georganiseerd bent. Dat is niet aan jou. Geniet van je vrije manier van denken en de creativiteit die er hierdoor kan zijn.

Centrum: Keel (derde centrum van boven)

Als je naar de kaart kijkt zie je dat alle energie die van boven komt en van onderaf naar boven loopt samenkomt in het keel centrum. Het keel centrum is als het ware het knooppunt in de stad, of de versnellingsbak in je auto. Het centrum staat voor manifestatie van de energie die van de andere centra afkomstig is. Via de taal, maar ook via beeld, geluid en acties wil de energie hier manifesteren in de wereld en daarmee de wereld inspireren en veranderen. Een waar centrum van metamorfose. Is je keel centrum gedefinieerd dan kan je een vaststaande manier van spreken en handelen hebben.

Open: dan heb je geen consistente manier van je uiten in de wereld. Daardoor kan je geneigd zijn om juist aandacht te trekken en dus buitensporig veel te praten. Jouw uitdaging is juist om te observeren wie er praat en hoe, en jouw moment komt vanzelf om te delen. In de tussentijd doe je jouw ding door je strategie te volgen. Het gaat dus over timing.

Centrum: G (gele diamant vorm in het midden onder de keel)

Het G centrum noemen we ook wel GPS, hier zetelt de magnetische monopool die je lichaam en persoonlijkheid met elkaar verbindt. In spreektaal: dit centrum staat voor richting, identiteit en liefde voor het leven. Middels je ontwerp heb je een vaststaande richting. Je analist kan je vertellen welke richting dit is door je hele ontwerp erbij te pakken in de eerste analyse. Je herkent wellicht dat je anderen een gevoel van richting en daarmee houvast kunt geven.

Open: je kunt doordat je niet consistente energie hier hebt erg afhankelijk worden van ieder die je een gevoel van identiteit, liefde en richting in het leven geeft. Dat is niet aan jou. Jij bent hier om geen vast gevoel van richting, identiteit en liefde te ervaren. Je kunt open staan voor de richting die zich aandient en daarmee een spiegel zijn voor diegenen die een vaststaande identiteit hebben.

Centrum: Hart of Ego (klein rechter driehoek rechts naast de G)

Je hart centrum, ook wel ego centrum genoemd, staat voor wilskracht en motor energie om tot aan het gaatje te gaan. Je kunt bij definiëring van dit centrum –als je correct leeft volgens jouw systeem- een consistent gevoel van eigenwaarde ervaren. Tevens heb je een vaststaande manier om met materiële zaken om te gaan, sterk gericht op handelen en onderhandelen en weten wat de organisatie cq familie nodig heeft. Als je een belofte aangaat is het belangrijk dat je deze volbrengt. Daarmee is het dus belangrijk dat je nooit lichtvoetig een commitment aangaat. Het hart centrum kan flink opgepompt worden maar moet erna weer rusten. Je zal dus altijd zoeken naar manier om ‘lui’ te kunnen zijn en dat hoort ook bij je systeem. Doe je dit niet dan kan je als arrogant en opgepompt worden gezien en tevens kan je te hard voor je eigen systeem zijn.

Open: In deze maatschappij waarin jezelf bewijzen al jong wordt aangeleerd is het niet raar dat velen onder ons met een niet gedefinieerd hart centrum zichzelf zijn gaan bewijzen in de buitenwereld. Terwijl dit nu juist niet je strategie is bij een open hart centrum. Je hebt niet consistent toegang tot de wilskracht die je nodig hebt als je beloftes aan zou gaan. Kortom, je bent hier niet om beloftes aan te gaan en jezelf continu te bewijzen in de buitenwereld, volg in plaats hiervan je strategie en autoriteit. Dit scheelt je veel in je energie huishouding. Je hebt niets te bewijzen.

Centrum: Sacraal (rode vierkant boven de wortel, tweede centrum van onder)

Indien dit centrum in je kaart gekleurd is heb je consistent toegang tot de levensenergie, seksuele energie, vitaliteit en creativiteit, mits je jouw strategie en autoriteit volgt. Je hebt een creatief potentieel tot je beschikking door te responderen op het leven. Dit centrum is als een oplaadbare batterij. Je kunt deze motorenergie overdag verbranden en ’s nachts weer opladen. Je bent hier dan ook om te ontdekken wie jij bent voor jezelf en wat jou voldoening geeft. In werk, relatie, op elk gebied. Als je niet uit respons leeft, maar probeert te initiëren of controleren, zal je gefrustreerd raken dat je energie opbrandt en je niet de voldoening krijgt die je dacht te voelen toen je de activiteit of relatie instapte.

Open: je hebt geen consistente toegang tot levensenergie. Je bent hier dan ook om met name de energietypes te observeren, korte opdrachten te doen op werkgebied en in de tussentijd in alle rust te leven. Je bent hier met name om anderen te begeleiden. Een grote valkuil is je verslaving aan de sacrale energie van anderen waardoor je niet weet wanneer genoeg-genoeg is en jij de laatste kunt zijn die feestjes verlaat waarna de consequentie is dat je een week moet bijkomen. Laat het niet zover komen en volg je strategie.

Centrum: Milt (linker driehoek onder)

Dit is het centrum van intuïtie, van overleven in het hier en nu. Een sterk lichamelijk bewustzijn. Dit is een van de drie bewustzijnscentra en tevens de oudste en meest dierlijke. Je pikt als het ware de frequentie op en weet intuïtief of die omgeving of situatie correct voor je is en hoe te handelen. Daar kun je op vertrouwen. Als je dit centrum gedefinieerd hebt ben je altijd alert op verbetering, op vechten of vluchten, op vernieuwing, op het inzetten van je talenten om het nu duurzaam te verbeteren zodat we er morgen ook nog zijn. Dit centrum geeft je een consistente manier van omgaan met gezondheid en duurzaamheid in werk, leven en relatie. Belangrijk dat je jouw onzekerheid gaat zien voor wat het is; een energie die je alert maakt en je intuïtie ondersteunt.

Open: je hebt een niet consistentie manier om het nu te ervaren. Je kunt wellicht aanvoelen wat ongezond is in anderen, maar tevens er niet mee om kunnen gaan en verslaafd raken aan de ander, voedsel, en ongezonde gewoontes. Daar verstaan we ook strikte gezondheidsregimes onder. Je bent hier niet om spontaan te zijn, je hebt tijd nodig om aan te kunnen voelen wat gezond voor jou is. Volg je strategie en autoriteit voor het nemen van beslissingen en neem die niet in het nu.

Centrum: Emotioneel (rechter driehoek onderin)

Dit is het centrum van emotionaliteit, van het voelen en ervaren van het hele spectrum aan emoties, stemmingen en angsten. Zodat je leert wat ervaringen met jouw voelen doen en wij leren door jou. Je bent hier niet om spontaan te zijn. Jouw helderheid voor het nemen van een besluit komt door de tijd heen, als je hebt aangevoeld of die persoon of dat project ook goed voor je is als je een week later nog eens voelt. Dit centrum is verbonden aan je zenuwstelsel en je maag en in die zin geeft het mooi weer dat het gaat om het verwerken en ervaren van alles wat je tot je neemt. Volg je niet je strategie en autoriteit dan kan je verdwalen in de emotionele energie golven en ze niet meer zien voor wat ze zijn. Je bent hier om op de golven te surfen en te wachten op helderheid tot het er is.

Open: indien je dit centrum niet ingekleurd hebt dan zijn emoties een raadsel voor je. De emoties van anderen kun je aanvoelen en in die zin kan je sterk empathisch vermogen ontwikkelen. Het is belangrijk dat je je regelmatig terug trekt om de emoties van anderen weer los te laten en terug te keren in je eigen systeem voordat je besluiten neemt. Emoties komen van rechts; ze hebben voorrang. Ze zijn krachtiger dan de intuïtie en je sacrale respons, dus belangrijk dat je even op jezelf bent voor je handelt. Je kunt een meester worden in het observeren van de emoties van anderen. Maar je kunt ook geneigd zijn om de confrontatie uit de weg te gaan uit nerveusheid rondom de emotionele reactie van de ander. Wees niet alleen de aardige persoon, maar confronteer wanneer je strategie en autoriteit dit aangeeft. Je bent hier niet om de confrontatie te vermijden.

Centrum: wortel (vierkant onderin)

Dit centrum staat voor druk, adrenaline en stress. Bij definiëring heb je een consistente interne manier van druk opbouwen. Deze energie is er om op te starten en aan te zwengelen. Dat kan zijn richting duurzame transitie en correctie in het nu. Dat kan zijn richting emotionele belevingen en dat kan zijn richting het opbouwen en (re)produceren in werk, relatie en maatschappij. Je bent hier niet om druk op anderen uit te oefenen, maar om te leren om te gaan met de druk zoals correct is volgens jouw strategie en autoriteit.

Open: deze energie zet je aan het werk. De wortel energie van anderen en de omgeving zet je continu onder druk. In die zin een echt stress centrum. Je bent hier niet om je onder druk te laten zetten en je te haasten om van de druk af te zijn. Toch nog even dat project afronden ’s avonds zodat je morgen vrij kunt zijn. Nee, je bent hier om te leren wat die energie met anderen doet en de energie correct te gebruiken in situaties als het jou uitkomt en als het past bij het volgen van je strategie en autoriteit.

Vanuit de open centra zou je dus van boven naar beneden kunnen zeggen dat:

 • Hoofd (Kruin) 70% Denken aan dingen die er niet toe doen
 • Ajna 50% Zekerheid voorwenden
 • Keel 30% Aandacht trekken
 • G(ps) 50% Liefde en richting zoeken
 • Hart 65% Altijd eigenwaarde proberen te bewijzen 
 • Sacraal 30% Niet weten wanneer genoeg-genoeg is
 • Milt 50% Vasthouden aan wat niet goed voor je is
 • Emo 50% Confrontatie en de waarheid uit de weg gaan
 • Wortel 50% Haast hebben om vrij te zijn

Bij het volgen van je strategie en autoriteit kan het helpen om altijd te checken of je dit signaleert. Indien dit het geval is neem je het besluit nog niet, want dan ben je nog niet helder en probeert je mind de beslissing te forceren.

Controlevragen open centra:

 • Hoofd (Kruin): probeer ik antwoord te geven op alle vragen van anderen?
 • Ajna: probeer ik iedereen ervan te overtuigen dat ik zeker ben?
 • Keel: probeer ik aandacht te trekken?
 • G (ps): zoek ik naar richting en liefde?
 • Hart: probeer ik mezelf te bewijzen?
 • Sacraal: weet ik wanneer genoeg - genoeg is?
 • Milt: hou ik vast aan dat wat niet goed voor mij is?
 • Solar Plexus (emo): probeer ik de waarheid en confrontatie te vermijden?
 • Wortel: haast ik me om van de stress of druk af te zijn?

 

 

 

 

© 2013 - 2023 Bing Workatelier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel