Human Design typen: Manifestor, Generator, Projector en Reflector

Welke centra ingekleurd zijn bepaalt welk type je bent. Weet je welk type je bent dan kan je gebruiksaanwijzing voor het nemen van beslissingen worden vastgesteld. In Human Design noemen we dit je strategie op basis van je innerlijke autoriteit bepalen. Na je eerste reading ga je experimenteren met het nemen van beslissingen op basis van deze strategie. Voordat we op de verschillende types kort ingaan iets uit over onze maatschappij en ons mensen in het algemeen. Wij mensen hebben een unieke rol en we zijn hier om samen ons leven en de maatschappij verder te ontwikkelen; muteren, transformeren. Net als in de natuur is er altijd een cyclische groei waar te nemen: een begin, een groeiproces en bloei, een afronding of einde of overgang naar iets nieuws. Elk project, elke klus, elk idee begint ergens…de eerste manifestatie..... dan wordt het doorgepakt door anderen, we bouwen, en vervolgens wordt het afgerond en brengt het weer een nieuw initiatief op gang. Zo groeien en muteren we cyclisch door. 70% van de mensheid is hier om te werken! (generatoren) 8% om te initiëren (manifestoren) en de rest is hier om te begeleiden door te verbinden (19% projector) en leiden (1% reflector). We kunnen het vergelijken met een zaklamp. Manifestoren zijn hier om te initiëren en op het knopje te drukken, generatoren zijn de oplaadbare batterijen, projectoren laten hun licht schijnen en focussen en reflectoren reflecteren het licht, zoals de maan. Laten we eens kijken hoe dit precies werkt per type.

 

De manifestor heeft altijd een motor centrum direct naar de keel, centrum van manifestatie, lopen. De Manifestor (8%) is hier om te initiëren, zelf actie te ondernemen. Manifestoren zijn hier om onafhankelijk te leven. Doordat ze de eerste behoren te zijn worden ze vaak niet begrepen. Dit tot woede van de manifestor. Strategie is dan ook informeren voordat je handelt. Laat anderen weten waar je mee bezig bent en bedenk of praat met anderen over de impact van je (mogelijk) handelen op je omgeving. De kernvraag voor de manifestor is: op wie heb ik impact?

Vaak geeft de beschrijving van kinderen een helder beeld hoe een type (voor de eerste 7 jaar conditionering voltooid is) optimaal opereert. Het manifestor kind zal je niet makkelijk doorgronden. Dit kind gaat zijn of haar eigen gang. En heeft ook een beschermende energie zodat het zijn of haar eigen gang kan gaan. Een mooi voorbeeld is het weglopen van je zoon in een drukke winkelstraat, om vervolgens hem terug te vinden terwijl hij aan het draaiorgel mag meedraaien. Hij zag een nieuw iets, ging, en met de impactvolle energie mocht hij het draaiorgel bedienen. Dat voelt oncontroleerbaar voor de ouders en dat kan angstig zijn of je nerveus maken. Terwijl dit juist de kinderen zijn die je hun gang kunt laten gaan. Deze kinderen kunnen vol energie zijn, steeds iets nieuws willen ondernemen. Ze kunnen ook vernieuwend zijn en afwisselende, uitdagende (sportieve) activiteiten willen doen. Op judo willen, na 2 lessen op tennis willen en na 1 les toch op schermen willen. Dit kind wil alles uitproberen waar het zin in heeft. Belangrijk voor deze kinderen is dat ze leren toestemming te vragen en als ze ouder worden te informeren voordat ze actie ondernemen; voordat ze iets nieuws beginnen. Als je als ouder echts iets wilt verbieden moet je met goede argumenten komen. Dit kind is ook gebouwd om zijn eigen gang te gaan. Dat kan dus betekenen dat anderen niet altijd mee willen doen en ook dat moet dit kind leren. Dat het oké is als anderen even niet meegaan naar een nieuwe sport, speeltuin of andere hobby. Dit kind is hier niet om zich aan te passen. Wel om regelmatig tot rust te komen en ook daar kan je jouw kind in begeleiden door rustig een verhaaltje voor te lezen of muziek op te zetten. Afhankelijk van de gedefinieerde centra zal het kind sterk ego, emotioneel of intuïtief gestuurd zijn. Ieder is hierin weer uniek. In een persoonlijke analyse of workshop kan ik je hier meer over vertellen en de ouder-kind begeleiding optimaliseren.

Bekende manifestoren: Adele, Johnny Depp, Bruce Springsteen, Koning Willem Alexander, Mike Tyson, J.K. Rowling, Jack Nicholson, Wesley Sneijder, Rafael Nadal.

 

De generator heeft het centrum van levensenergie, het sacrale centrum en een krachtige genererende motor, altijd gedefinieerd. Voor de generator (70% van de mensen) is (werk) doen wat je bevrediging geeft het belangrijkste. Daarbij is het belangrijk dat de generator respondeert, reageert, op wat het leven aanbiedt en dan checkt of datgene wat wordt aangeboden –project, partner, vraag etc- je een lekker gevoel in je onderbuik geeft. Die respons komt vanbinnen uit en bestaat uit klanken als ‘aha of mmm’ (ja) en ‘uh-uhm’ (nee). Het is dan ook belangrijk dat de generator directe vragen worden gesteld.  Als generators zelf initiëren gaan ze te snel –sneller dan het leven zelf aangeeft- en lopen zaken vaak niet zoals ze willen. Resultaat is frustratie en afhaken. De generator is altijd verbonden met de levensenergie en kan dan ook elke dag lekker moe naar bed gaan en elke ochtend gezond weer op. Uiteraard alleen als hij/zij respondeert op het leven. De kernvraag voor een generator is: wie ben ik voor mezelf? Waar krijg ik energie van en waarvan niet?

De manifesterende generator heeft daarbij altijd een motor verbonden naar de keel. Dit zijn de drukste bijtjes in dit leven. Diverse projecten houden ze in de lucht en dat geeft hen ook veel voldoening. Als ze doen wat hen voldoening geeft, en dat is vaak een lichamelijke sensatie, dan is alles wat ze doen correct voor hen. Als ze echter niet vanuit hun sacrale stem en lichamelijke sensatie beslissingen nemen kunnen zij makkelijk burnout raken en gefrustreerd zijn omdat al dat harde werken, rennen en vliegen hen geen voldoening geeft.

Het generator kind moet dus goed leren luisteren naar zijn innerlijke stem: aha of uh-uhm. Ideaal als jij als ouder je kind een directe vraag stelt, want dan kan je kind ook zijn of haar innerlijke stem laten horen. Zo simpel is het. Juist door open vragen gaat het kind nadenken en antwoorden geven die sociaal wenselijk zijn, die jij of de juf wilt horen, en daarmee raken ze van hun pad af. De generator voelt lichamelijk -onderbuik- gevoel wat goed of slecht voor hem is en daarmee respondeert hij op het leven. Deze kinderen zijn hier dus niet om te initiëren, de initiatie komt van de manifestor, de generator pakt door. Deze kinderen hebben veel energie dus belangrijk dat ze hobby’s hebben en een sport om hun energie overdag te verbranden. Goed als ze hun activiteiten herhalen zodat ze ervaring opdoen en hun talenten kunnen ontwikkelen door te experimenteren of repeteren. 's Avonds kunnen zij naar bed als ze opgebrand zijn en daarmee zijn zij het enige type dat zichzelf 's nachts weer echt makkelijk oplaadt. Alle overige types zijn hier om niet volledig uitgeput naar bed te gaan omdat ze langzamer herstellen.

Het manifesterende generator kind heeft nog meer energie en kan super enthousiast zijn, ook om dingen op te starten. Dit kind moet leren wachten op de reactie van haar of zijn lichaam. Het helpt als je voor je kind duidelijk laat zien wat de gevolgen zijn van op 2 sporten tegelijk gaan. "Als je maandag op judo gaat en donderdag op turnen, dan zal je op zaterdag en zondag ook wedstrijden moeten doen en soms zullen die tegelijk vallen. En je moet ook nog je huiswerk maken en je wilt vast ook met vriendjes spelen? Vind je dat een fijn gevoel?" Doordat dit kind snel gaat zal het soms dingen vergeten, dat is niet erg, maar leer je kind dus vooraf de stappen te zien die het maakt voor ze de deur uit stapt. Daarmee zal de sporttas de items bevatten die ze nodig heeft om die middag te sporten en niet ter plekke er steeds achter komen dat ze e.e.a. vergeten is. De film schetsen voordat er een besluit wordt genomen is essentieel voor de generator en van levensbelang voor de manifesterende generator.

Bekende generatoren: Oprah Winfrey, Robin van Persie, Arjen Robben, Richard Branson, Christiano Ronaldo, Koningin Maxima, Mark Rutte, Wim Hoff (Ijsman), Waylon....

De Projector (21%) kan beter wachten wanneer zijn/haar talenten door anderen (lees de energietypes als de manifestoren en generatoren) worden gezien en wachten tot de uitnodiging volgt om tot actie over te gaan. Dit zal vaak liggen in het veld van leiden en begeleiden van de energie types. Zij zien de talenten in anderen. Echter, als ze niet wachten op de uitnodiging gaan ook zij te snel en worden ze niet gezien door de energiekere generatoren en manifestoren en raken ze verbitterd. Wachten op de uitnodiging voordat je een besluit neemt is de strategie voor een projector. De kernvraag voor een projector is: wie is de ander? Door de ander te observeren kan de projector leren over begeleiden en leiden en succes hierin hebben.

Projector kinderen hebben minder energiecentra en minder direct toegang tot de oplaadbare (batterij) levensenergie op de consistente wijze zoals de generatoren dit hebben. Daarvoor zijn ze ook niet ontworpen. Ze zijn hier juist om de energie types te observeren en als ze uitgenodigd worden te delen wat ze gezien hebben. Het projector kind is hier om te wachten op de uitnodiging.

Zij kunnen goed observeren en aangeven hoe het slimmer kan. Mooi om te zien dat in de sport bijvoorbeeld de verdedigers bij teamsporten vaak projectoren zijn. Dit is een observering die ik zelf heb gedaan op basis van het bekijken van diverse team kaarten bij sport teams. Zij hebben in groepen goed overzicht en kunnen dan slimmere manieren om samen te spelen of sporten aangeven. Deze kinderen kunnen dan ook geliefd zijn in de groep, en ze willen ook graag leiden en gezien worden. Het is dan ook belangrijk dat dit kind leert dat ze oké zijn zoals ze zijn. Leer ze kijken, observeren en wachten op de uitnodiging. Ze moeten dan ook leren te sampelen of die uitnodiging echt voor hen bedoeld is en hen succes brengt. Prettig voor ze is in lichamelijk en emotioneel opzicht. Help je kind ontdekken hoe dingen werken en waarom ze zo werken. Juist in 1 op 1 contact zal dit kind dit kunnen ontdekken en daarmee de leiderschapsrol, advies- of begeleidende rol -vanuit een uitnodiging- goed kunnen pakken. Leert dit kind dit niet dan raakt het snel uitgeput, praat het voor zijn of haar beurt en zal daarmee minder geliefd worden. Ze zullen meer en meer aandacht opeisen, terwijl ze hier juist zijn om te aanschouwen en zorgvuldig met hun energie om te gaan. Waardeer hen als ze aanschouwen en rustig spelen. Laat ze de tijd nemen om te ontdekken. Een mooie uitdaging voor de manifestor en generator ouders.

Bekende projectoren: George Clooney, Barack Obama, Mick Jagger, Woody Allen, Salvador Dali, Geert Wilders, ....

Tot slot de Reflector (1%). Met alle centra open is de reflector erg gevoelig voor de energie van anderen. De tijd nemen om bij hun eigen wijsheid te komen is daarom essentieel, en tevens de grootste uitdaging. De kernvraag voor een reflector is: wie zijn zij? Door de omgeving te leren kennen kan de reflector als zij/hij alleen is ontdekken wat echt eigen is en wat niet. Tevens kan de reflector de omgeving geleiden als ze wijs is geworden in de open gebieden. De strategie voor een reflector is een hele cyclus van de maan afwachten (28,5 dagen) en anderen observeren, overleggen met hen en voelen wat dat doet alvorens grote beslissingen te nemen. Doet de reflector dit niet dan zal teleurstelling overheersen.

Het reflector kind houdt dus een spiegel voor. Als ieder op een feestje in mineur is zal dit kind het uitstralen. Vreugde uiteraard ook. Dit kind reflecteert makkelijk de omgeving en laat zich dus ook makkelijk meevoeren in de groepsdynamiek en emoties van de groep. Daarom heeft dit kind veel rust en regelmaat nodig. En belangrijk dat zij (en jij als ouder) niet te snel conclusies verbinden aan wat ze voelen. Jouw kind kan veel denken en piekeren over wat ze meemaken. Leer ze dus mindful door het leven te gaan. "Oké je voelt je nu verdrietig, je was ook net met vriendinnen aan het spelen die een beetje verdrietig waren, dus laten we even in bad gaan en dan gaat dat gevoel weer weg van net." Belangrijk dat emoties regelmatig weg kunnen en dat je een dag rustig met ze afsluit door te wandelen, in bad te gaan, muziek te luisteren, verhaaltje te lezen of wat te kleuren. Beslissingen moeten ze niet snel nemen. Leer ze te observeren, sparren, praten over wat ze zien en dan op zichzelf te zijn zodat ze, als ze iets moeten beslissen, dit echt doen als het oké voor hen is.

Een belangrijke noot in deze is dat de reflector door de conditionering al jong kan gaan handelen als een emotionele manifesterende generator. Daarbij valt de reflectie kracht al in de eerste levensjaren weg. De volwassen reflector heeft van de 4 types de meeste tijd nodig om middels het leven van zijn/haar experiment het deconditioneringsproces zijn/haar werk te laten doen. Het volgen van de maancyclus zal zijn deconditonerende werk doen door de jaren heen.

Bekende reflectoren: H.G. Wells, Sandra Bullock, Fyodor Dostoyevsky, Daley Blind.....

Lees verder over strategie en autoriteit hierna.

 

 

 

 

 

© 2013 - 2023 Bing Workatelier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel